MÓDULO I: INTRODUCIÓN AO MUNDO DO VOLUNTARIADO
1.1.- Que é o voluntariado
1.2.- Evolución histórica do voluntariado en España
1.3.- Situación actual do voluntariado en España
1.3.1.- O perfil das persoas voluntarias
1.3.2.- Tipoloxía e áreas de actuación do voluntariado
MÓDULO II: A ÉTICA DA ACCIÓN VOLUNTARIA
2.1.- Motivacións, aptitudes e actitudes da persoa voluntaria
2.2.- Marco legal do voluntariado a nivel internacional, europeo, estatal e da CC.AA. de Galicia
2.3.- Dereitos e deberes das persoas voluntarias
MÓDULO III: AS ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA
3.1.- Definición de entidades de acción voluntaria
3.2.- A relación das entidades de acción voluntaria e as persoas voluntarias
3.3.- As persoas destinatarias da acción voluntaria
3.4.- Pasos a seguir para ser voluntario/a. Onde facer voluntariado en Galicia?
MÓDULO IV: A INCORPORACIÓN DA PERSOA VOLUNTARIA NUNHA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA
4.1.- O programa de voluntariado
4.2.- A chegada da persoa voluntaria (incorporación de voluntarios)
4.3.- A formación da persoa voluntaria
4.4.- O desenvolvemento da acción voluntaria
4.5.- A desvinculación da persoa voluntaria
4.6.- A certificación das experiencias voluntarias
Destinatarios: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que o dos cursos con este mesmo título de anos anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 6 de xuño ao 6 de xullo de 2022
Número de prazas: 200
Período de matriculación: Do 11 de abril ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800