MÓDULO I: APROVEITAMENTO DOS RECURSOS EUROPEOS PARA A DINAMIZACIÓN XUVENIL. ORIENTACIÓNS SOBRE COMO SACAR O MAIOR RENDEMENTO A CADA UN DESTES PROGRAMAS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN XUVENIL. ERASMUS+
1.1.- Breve introdución e información xeral sobre o programa Erasmus + (guía do programa centrando a nosa atención nos proxectos de Xuventude).
1.2.- Cales son os obxectivos, prioridades e características máis importantes do Programa Erasmus+?
1.3.- Informar sobre os prazos das convocatorias, resolución e execución de proxectos.
1.4- Como solicitar un proxecto de Xuventude do programa Erasmus +? Sistema de rexistro de organizacións para poder solicitar proxectos e formularios.
1.5- Recursos existentes para proxectos de Erasmus+.
1.6- Titorías.
1.7- Proba final ao alumnado sobre o programa Erasmus+.

MÓDULO II: CORPO EUROPEO DE SOLIDARIEDADE (CES)
2.1.- Breve introdución e información xeral sobre o programa CES (guía do programa centrando a nosa atención nos proxectos de voluntariado individual).
2.2.- Obxectivo, prioridades e características importantes do CES.
2.3.- Informar sobre os prazos das convocatorias, resolución e execución de proxectos.
2.4- Pasos a Seguir:
2.4.1- Antes: Preparar a túa organización para formar parte do Corpo Europeo de Solidariedade e proceso de solicitude de proxectos.
2.4.2- Durante: pago da subvención, obrigas do beneficiario, normas de publicidade.
2.4.3- Despois: Informe final, difusión e explotación dos resultados.
2.5- Tarefas.
2.6- Titorías.
2.7- Proba final ao alumnado sobre CES.
Persoas Destinatarias: Persoal técnico que traballa coa mocidade
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 27 de novembro ao 14 de decembro de 2023
Número de prazas: 20
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840