MÓDULO 1: PENSAMENTO E AUTOCONOCIMIENTO.
1.1 O poder do pensamento nas accións comunicativas: cerebro do comunicador e cerebro do oínte. Primeiras impresións.
1.2 Pensar na comunicación antes de preparar unha intervención en público: as 7 preguntas poderosas. Concentración e relaxación.
1.3 Adaptación da linguaxe á audiencia: situar ao público no centro do discurso e comprender as necesidades da audiencia.
1.4 A persuasión e as súas principais vías. Técnicas de mantemento da atención. Estimulación da espontaneidade e a creatividade.
1.5 A intelixencia emocional axúdanos a comunicar mellor. O poder que a nosa linguaxe exerce sobre a mente.
1.6 Algunhas ideas que recapitulan.

MÓDULO 2: A FORMA INTERNA.
2.1 Creación e organización de discursos e presentacións en público.
2.2 Modelo ARE e Regra do 3.
2.3 Os inicios e os finais.
2.4 O poder de contar historias.
2.5 Improvisar en público.

MÓDULO 3: A FORMA EXTERNA.
3.1 Impacto da comunicación: comunicación non verbal, comunicación oral e comunicación verbal. Expresión corporal, comunicación gestual e sincronización da postura e o movemento coa mensaxe. Técnica vocal (volume, entoación e pausas).
3.2 Tipos de oradores.
3.3. Avalío a miña oratoria e a dos demais: O poder do feedback.

MÓDULO 4: INFLUÍR COMUNICANDO.
4.1 Claves para marcar a diferenza, o carisma e a reputación.
4.2 Asertividad e comunicación positiva como medida para previr crise e conflitos comunicativos.
Personas Destinatarias: Mocidade de 16 a 30 anos
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de Voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 25 de setembro ao 25 de decembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840