Módulo 1: Introducción ao Envellecemento Activo e Voluntariado
1.2 Importancia do envellecemento activo e o voluntariado na vida adulta
1.3 Importancia do voluntariado no proceso de envellecemento activo .
1.4 Como aproveitar ao máximo o curso

Módulo 2: Dimensións do Envellecemento Activo
2.1 Dimensión física: Mantendo a saúde e vitalidade ao longo do tempo.
2.2 Dimensión cognitiva: Estimulando a mente e aprendizaxe continua.
2.3 Dimensión social: fortalecendo relacións e conexións significativas.
2.4 Dimensión emocional: Xestionando o benestar emocional na vida adulta
2.5 Dimensión espiritual. Conectando con aspectos espirituais e transcendentais dunha vida con propósito

Módulo 3: Voluntariado e Participación Social
3.1 Exploración de diferentes formas de voluntariado.
3.2 Impacto do voluntariado na comunidade e no individuo.
3.3 Identificación de oportunidades de participación e voluntariado

Módulo 4: Igualdade, Diversidade e Promoción da Inclusión
4.1 Conceptos clave de igualdade e equidade no envellecemento.
4.2 Desafíos específicos para persoas maiores nunha sociedade diversa.
4.3 Promoción da inclusión e a participación igualitaria

Módulo 5: Impacto Social do Envellecemento Activo e Voluntariado
5.1 Contribuciones significativas das personas adultas na sociedade.
5.2 Casos exitosos de proxectos de envellecemento activo e participación.
5.3 Colaboración interxeneracional: Beneficios e oportunidades.
5.4 Creando un legado a través do servicio e a participación

Módulo 6: Abordando o Idadismo
6.1 Entendendo o idadismo : Microidadismos , prexuizos e estereotipos.
6.2 Impacto do idadismo na vida das persoas maiores.
6.3 Estratexias para combatir o idadismo a nivel individual e social
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 20 de novembro ao 20 de decembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800