Módulo I_ Achegamento ao voluntariado dende o ámbito educativo
- O espazo educativo como oportunidade
- A escola e a relación co seu entorno
- Porque debemos de promover o voluntariado dende as aulas?
- O voluntariado na escola: Ferramenta para a transformación social

Módulo II_ O voluntariado como eixo da formación en valores das persoas: A construción do noso itinerario.
- O voluntariado e a educación en valores
- As motivacións da persoa voluntaria
- A construción dun itinerario vencellado á acción voluntaria na educación formal

Módulo III_ A promoción da igualdade dende o voluntariado educativo
-Análise da situación: Roles de xénero, estereotipos, a linguaxe sexista. Que podemos facer dende o voluntariado nos centros educativos?
-Unha perspectiva de xénero no voluntariado educativo
-A visibilización e empoderamento da muller nos proxectos de voluntariado na educación formal

Módulo IV_ Recursos e metodoloxías para desenvolver a acción voluntaria na educación formal
- Principios metodolóxicos básicos
- Recursos e metodoloxías para promover a acción voluntaria nos diferentes niveis educativos
- Unha proposta de actividades para aplicar no traballo grupal na aula
- Exercicio práctico de voluntariado educativo dende unha perspectiva de xénero
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal dos centros docentes participantes no Plan Proxecta no ámbito do voluntariado e persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Centros docentes participantes no Plan Proxecta no ámbito do voluntariado
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 16 de outubro ao 16 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800