Módulo 1: O desenvolvemento sostible: unha perspectiva ambiental, social e económica
Situación planetaria actual
O desenvolvemento sostible
Pactos e alianzas

Módulo 2: A axenda 2030 e Os ODS
Primeiros pasos (ODS 1, 2, 3 e 16)
Camiñando cara á igualdade (ODS 4,5,8 e 10)
Coidando a biosfera (ODS 13, 14 e 15)
Promovendo a economía circular (ODS 6,7 e 9)
As persoas e o planeta (ODS 11,12 e 17)

Módulo 3: Voluntariado e desenvolvemento sostible
Un pouco de historia
Voluntariado para a sostibilidade
Prácticas para un desenvolvemento sostible

Módulo 4: A igualdade de xénero no desenvolvemento sostible
Un pouco de historia
Boas prácticas

Módulo 5: Accións e iniciativas para lograr o desenvolvemento sostible
Diagnose e indicadores
Creación de plans de acción
Iniciativas reais
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 25 de setembro ao 23 de outubro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800