MÓDULO 1: As accións de voluntariado.
1.1. Definición
1.2. Onde se poden levar a cabo.
1.3. Como se poden levar a cabo.
1.4. Para que.
1.5. Normativa de referencia.

MÓDULO 2: Planificación e programación.
2.1. Introdución
2.2. Que entendemos por planificación e programación. Condicións para unha planificación eficaz. Dificultades. Para que serve elaborar un proxecto. Vantaxes. Características dunha boa planificación. Necesidade. Recomendacións.
2.3. Que se planifica. Niveis da planificación.
2.4. Deseño e redacción do proxecto. Estrutura.
2.6. Bibliografía.

MÓDULO 3: Deseñar e planificar a avaliación como parte integrada do proceso.
4.1. Introdución.
3.2. Finalidade e obxectivos
3.3. Que avaliamos?
3.4. Tipos de avaliación.
3.5. Criterios de avaliación.
3.6. Como avaliamos?
3.7. Con que avaliamos? Indicadores da avaliación.
3.8. Bibliografía.

MÓDULO 4: Xustificación e redacción da memoria.
4.1. Xustificación.
4.2. Elaboración da memoria.

MÓDULO 5: Presentación de proxectos.
5.1. Aspectos que debe recoller unha boa presentación.
5.2. Guía para a presentación de proxectos.
5.3. Outros formatos ou guión para a presentación de proxectos.

MÓDULO 6: Execución e posta en marcha.
6.1. Cuestións importantes a ter en conta en canto á xestión.
6.2. Organización e xestión.
6.3. Principais áreas de xestión.

MÓDULO 7: Aproximación xeral ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e Igualdade.
7.1. Introdución.
7.2. Eixes de acción.
7.3. Eixe 1. Medida 19
7.4. Educación en igualdade en Galicia.
7.5. Enlaces de interese
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son oOs contidos deste curso son os mesmos que en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 2 ao 26 de outubro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800