MÓDULO I: INTRODUCIÓN AO MUNDO DO VOLUNTARIADO
1.1.- Que é o voluntariado
1.2.- Evolución histórica do voluntariado en España
1.3.- Situación actual do voluntariado en España
1.3.1.- O perfil das persoas voluntarias
1.3.2.- Tipoloxía e áreas de actuación do voluntariado
MÓDULO II: A ÉTICA DA ACCIÓN VOLUNTARIA
2.1.- Motivacións, aptitudes e actitudes da persoa voluntaria
2.2.- Marco legal do voluntariado a nivel internacional, europeo, estatal e da CC.AA. de Galicia
2.3.- Dereitos e deberes das persoas voluntarias
MÓDULO III: AS ENTIDADES DE ACCIÓN VOLUNTARIA
3.1.- Definición de entidades de acción voluntaria
3.2.- A relación das entidades de acción voluntaria e as persoas voluntarias
3.3.- As persoas destinatarias da acción voluntaria
3.4.- Pasos a seguir para ser voluntario/a. Onde facer voluntariado en Galicia?
MÓDULO IV: A INCORPORACIÓN DA PERSOA VOLUNTARIA NUNHA ENTIDADE DE ACCIÓN VOLUNTARIA
4.1.- O programa de voluntariado
4.2.- A chegada da persoa voluntaria (incorporación de voluntarios)
4.3.- A formación da persoa voluntaria
4.4.- O desenvolvemento da acción voluntaria
4.5.- A desvinculación da persoa voluntaria
4.6.- A certificación das experiencias voluntarias
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 23 de outubro ao 23 de novembro de 2023
Número de prazas: 200
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas