MÓDULO 1: Marco de referencia. Aproximación xeral.
1.1 As accións de voluntariado: que son, onde se poden levar a cabo, como e para que?;
1.2 Marco legal e manexo da normativa vixente.
1.3 A persoa voluntaria: definición de perfiles.
1.4 Aproximación ás fases do ciclo do voluntariado nunha entidade: as relacións establecidas en función dos intereses.

MÓDULO 2: Perfil das persoas responsables de recrutar ás persoas voluntarias.
2.1. Características.
2.2. Formación e experiencia.
2.3. Rol e funcións.
2.4. Habilidades, valores e actitudes.

MÓDULO 3: A comunicación.
3.1. Definición
3.2. A imaxe da entidade ou organización.
3.4. Estratexias de comunicación en consonancia co potencial mercado.

MÓDULO 4: A fase de captación das persoas voluntarias.
4.2. Tipos de captación. Definir os métodos de recrutamento.
4.3. Mercadotecnia social para comunicar os atractivos da organización.
4.4. Mesturar os ingredientes creatividade e innovación para atraer ás persoas voluntarias.

MÓDULO 5: Elaborar unha campaña de captación de voluntariado.
5.1. Planificar a campaña.
5.2. Seleccionar os medios de difusión.
5.3. Posta en marcha da campaña.
5.4. Avaliación.

MÓDULO 6 : A motivación e a permanencia.
6.1. O acontecer da persoa voluntaria despois da selección.
6.2. A integración no equipo.
6.3. Fidelización.

MÓDULO 7: Aproximación xeral ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero e Igualdade.
7.1. Introdución.
7.2. Eixes de acción.
7.3. Eixe 1, Medida 19.
7.4. Educación en igualdade en Galicia
7.5. Enlaces de interese.
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que os das anteriores edicións, polo que, pregamos que todas aquelas persoas que o realizaron con anterioridade, se absteñan de solicitar praza nesta edición.
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 15 de novembro ao 15 de decembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800