MÓDULO 1: Contextualización do voluntariado.
1.1. Que é a acción voluntaria?
1.2. Persoas voluntarias e entidades de voluntariado.
1.3. Valores que sustentan a acción voluntaria.
1.4. Funcións da acción voluntaria.
1.5. Dereitos e deberes das persoas voluntarias e das entidades de voluntariado.
1.6. Normativa de referencia.

MÓDULO 2: O voluntariado un valor 4.0
2.1. Aspectos éticos e sociolóxicos do voluntariado. Fundamentación.
2.2. Un valor á alza para o crecemento e transformación individual e colectiva.
2.3. O voluntariado e as competencias.
2.4 O valor engadido do voluntariado plano persoal, profesional e comunitario.
2.5. Un dinamizador socio-educativo: escola de competencias e emocións.
2.6. O voluntariado e o seu impacto na participación cidadá.

MODULO 3: O recoñecemento e acreditación das competencias.
3.1. Que, por que e para que?
3.2. Rexistro de acción voluntaria de Galicia.
3.3. Outras experiencias de recoñecemento.
3.4. Reflexións finais.

MÓDULO 4: Aproximación xeral ao Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
4.1. Introdución.
4.2. Eixes de acción.
4.3. Eixe 1. Medida 19
4.4. Educación en igualdade en Galicia.
4.5. Enlaces de interese.
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que os das anteriores edicións, polo que, pregamos que todas aquelas persoas que o realizaron con anterioridade, se absteñan de solicitar praza nesta edición.
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 6 ao 30 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800