MÓDULO Introductorio: Introdución
Desenvolvemento sustentable e RSE

MÓDULO I: De que falamos cando falamos de Responsabilidade Social Empresarial (RSE)
● A RSE e os Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable (ODS).
● A tripla conta económica, social e ambiental de resultados da RSE.
● A RSE e os grupos de interese.
● A RSE, a materialidade e as memorias de sustentabilidade.
● A RSE e a lexislación: lei de información non financeira.
● Exemplos de accións de RSE a nivel social, económico e ambiental.
● Vídeos e lecturas complementarias.

MÓDULO II:O voluntariado corporativo e a súa relación coa RSE
● Que é o voluntariado corporativo.
● A relación co persoal interno das entidades.
● Motivacións e vantaxes para empresas, empregados, ONG e sociedade.
● Chaves para xestionar as relacións empresa-ONG.
● Comunicación interna e externa dun programa de Voluntariado Corporativo.
● ODS e voluntariado. Medición do impacto do voluntariado.
● Lexislación e voluntariado: LEI 10/2011, de 28 de novembro, de acción voluntaria.
● Exemplos de voluntariado corporativo. Internacionais e nacionais.
● Vídeos e lecturas complementarias.

MÓDULO III: O voluntariado corporativo contra a violencia de xénero
● As entidades sociais e a súa relación social empresarial.
● Boas prácticas. Exemplos de voluntariado corporativo contra á violencia de xénero.
● Vídeos e lecturas complementarias.
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran dito curso se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 2 ao 30 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800