MÓDULO 1: CONTEXTUALIZACIÓN DO VOLUNTARIADO
1.1. Que é a acción voluntaria?
1.2. Persoas voluntarias e entidades de voluntariado
1.3. Valores que sustentan a acción voluntaria
1.4. Funcións da acción voluntaria
1.5. Dereitos e deberes das persoas voluntarias e das entidades de voluntariado

MÓDULO 2: DESENVOLVEMENTO DE COMPETENCIAS DIXITAIS
2.1. Voluntariado e novas formas de participación a través da tecnoloxía
2.2. A adquisición de competencias dixitais. Educar e sensibilizar fronte a demonización

MÓDULO 3: FERRAMENTAS PARA O TRABALLO DIARIO CO VOLUNTARIADO
3.1. Mercadotecnia dixita e elaboración dunha estratexia dixital da entidade de voluntariado.
3.2. A túa identidade dixital e a túa marca.
3.3. As ferramentas tecnolóxicas e de comunicación ao servizo de entidades e persoas voluntarias
3.4. A tecnoloxía como ferramenta cívica. Traballo en rede e apoio ás persoas voluntarias
3.5. A creatividade e a innovación: novos escenarios novos recursos

MÓDULO 4: PLANIFICACIÓN E XESTIÓN DO VOLUNTARIADO EN CLAVE TICs
4.1. Integrar ás persoas voluntarias no proxecto da entidade. A fase previa de preparación
4.2. Aspectos clave a ter en conta en cada unha das fases do ciclo do voluntariado, En que e como pode axudarnos a tecnoloxía?

MÓDULO 5: APROXIMACIÓN XERAL AO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO E IGUALDADE.
5.1. Introdución.
5.2. Eixes de acción.
5.3. Eixe 1. Medida 19
5.4. Educación en igualdade en Galicia.
5.5. Enlaces de interese.
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Este curso ten o mesmo contido que en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que o superarar non soliciten praza nesta edición.
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 30 de outubro ao 30 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800