Módulo I: A economía circular. Bases e fundamentos.
1.1. Introdución
1.2. Contexto actual e a problemática dos recursos.
1.3. Que é a Economía circular?
1.4. Obxectivos da Economía circular.
1.5. A Economía circular e o medioambiente
1.6. A Economía circular e as novas tecnoloxías
1.7. Por que é importante a Economía circula neste momento?
1.8. Principios da economía circular
1.9. Orixes da economía circular.
1.10. Aplicando a Economía circular nas empresas.
1.11. Modelos de negocio en Economía circular

Módulo II:Lexislación na economía circular e tipoloxías.
2.1. Lexislación
2.2 Escolas de pensamento.
2.3. Tipoloxías

Módulo III: Exemplos e casos de éxito. Encaixe dos programas de voluntariado.
3.1. Exemplos e casos de éxito.
3.2. Economía circular no voluntariado.

Módulo IV: MÓDULO VI: Módulo sobre violencia de xénero segundo as bases e principios do Pacto de Estado sobre Violencia de Xénero.
4.1. Introdución.
4.2. O concepto de violencia de xénero.
4.3. Causas da violencia de xénero.
4.4. Formas de violencia de xénero ou violencia cara as mulleres.
4.4.1. Formas explícitas de violencia.
4.4.2. Formas sutís de violencia.
4.5. O proceso da violencia na relación de parella.
4.6. Mitos e estereotipos sociais en relación coa violencia de xénero.
4.7. Xénero e voluntariado.
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que os contidos de pasadas edicións, polo que, pregamos que todas aquelas persoas que superaran este curso se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 6 de outubro ao 6 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800