Módulo I: Voluntariado interxeracional e envellecemento activo.
-Claves do envellecemento activo
-O rol do voluntariado no envellecemento activo
-Beneficios do voluntariado interxeracional como posta en valor da experiencia vital

Módulo II: Espazos para a intervención dende o voluntariado interxeracional dende a perspectiva de xénero
-Claves no desenvolvemento de proxectos interxeracionais dende criterios de igualdade
-Os proxectos de acompañamento de voluntariado interxeracional
-Os proxectos educativos de voluntariado interxeracional

Módulo III: A promoción da igualdade dende a acción voluntaria interxeracional
-Análise da situación: Roles de xénero, estereotipos e linguaxe sexista. Que podemos facer dende o voluntariado interxeracional?
-Unha perspectiva do xénero no voluntariado interxeracional
-A visibilización da muller maior nos proxectos de voluntariado interxeracional

Módulo IV: Metodoloxías innovadoras para o voluntariado interxeracional dende criterios de igualdade
-Aprendizaxe servizo (ApS)
-Teatro social
-Radio

Módulo V: Boas prácticas no voluntariado interxeracional dende unha perspectiva de xénero
-Achegamento a proxectos interxeracionais
-Claves para o desenvolvemento de proxectos de voluntariado interxeracional dende unha visión de xénero.
-Exercicio práctico
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 29 de setembro ao 29 de outubro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800