MÓDULO I: ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS DE ACCIÓN VOLUNTARIA
1.1.- Que entendemos por acción voluntaria
1.2.- Que habilidades debe ter unha persoa voluntaria
1.3.- Cal é o papel dunha persoa voluntaria
1.3.1.- Cales son as características do voluntariado

MÓDULO II: CONTEXTO E TIPO DE APRENDIZAXE
2.1.- Aprendizaxe formal
2.2.- Aprendizaxe non formal
2.3.- Aprendizaxe informal

MÓDULO III: AS COMPETENCIAS: DEFINICIÓN E MARCOS EUROPEOS
3.1.- Qué son as competencias?
3.2.- Marcos de competencia europeos
3.3.- Marcos de competencia estatais
3.4.- Como elixir as competencias segundo os ámbitos

MÓDULO IV: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS POR ÁMBITOS DE COLABORACIÓN
4.1.- Inclusión e atención a discapacidade
4.2.- Igualdade e xénero
4.3.- Participación social e voluntariado
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 28 de novembro ao 28 de decembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800