MÓDULO I: QUE É A INTELIXENCIA EMOCIONAL E A SÚA IMPLICACIÓN NA VIOLENCIA DE XÉNERO
1.1.- Que son as emocións.
1.2.- A xestión emocional e a influencia no comportamento.
1.3.- A comunicación: o diálogo, a escoita activa, a empatía e a asertividade.
1.4.- A responsabilidade afectiva como mecanismo de protección fronte a violencia de xénero

MÓDULO II: COMO ACOMPAÑAR NO BENESTAR EMOCIONAL DA MOCIDADE
2.1.- Características da etapa vital.
2.2.- Radiografía social: influencias externas e novos retos.
2.3.- Normativas e protocolos como marco da intervención profesional.

MÓDULO III: AS FERRAMENTAS PROFESIONAIS
3.1.- O espazos como obxecto de intervención.
3.2.- A educación dos sexos como eixo transversal da intervención.
3.3.- O bo trato como método de traballo na intervención fronte á violencia de xénero
3.4.- Mediación e habilidades para o manexo de conflitos.

MÓDULO IV: ENCONTRO PRESENCIAL NO CENTRO QUÉROTE+ OURENSE (20 de decembro)
4.1.- Exposición e revisión de casos.
4.2.- Bibliografía e recursos prácticos.
Personas Destinatarias: Profesionais do ocio educativo e do tempo libre e persoal técnico que traballa coa mocidade
Especificación puntual: Este curso terá 16 horas en liña e 4 horas de formación presencial (será obrigatoria a asistencia á sesión presencial)
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 20 de novembro ao 22 de decembro (as catro horas presenciais de obrigada asistencia serán o 20 de decembro de 09:30 a 14:00 horas) no Centro Quérote + de Ourense
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840