MÓDULO I: CONCEPTO DE ASOCIACIÓN. TIPOS. ASOCIACIÓNS XUVENÍS. SECCIÓNS XUVENÍS DE ASOCIACIÓNS XERAIS.

MÓDULO II: PASOS PARA A CONSTITUCIÓN DAS ASOCIACIÓNS E SECCIÓNS XUVENÍS. ACTA FUNDACIONAL. ESTATUTOS.

MÓDULO III: REXISTRO DE ASOCIACIÓNS E REXISTRO DE ENTIDADES XUVENÍS DE GALICIA. PROCESO E REQUISITOS PARA A INSCRICIÓN.

MÓDULO IV: AXUDAS E SUBVENCIÓNS DESTINADAS A ENTIDADES XUVENÍS. PROGRAMAS DA DIRECCIÓN XERAL DE XUVENTUDE, PARTICIPACIÓN E VOLUNTARIADO.
Personas Destinatarias: Mocidade de 16 a 29 anos
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 26 de outubro ao 26 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840