Personas Destinatarias: Profesionais do ocio educativo e do tempo libre e persoal técnico que traballa coa mocidade
Número de ediciones: 1
Horas: 12
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Fechas de realización: Do 17 de outubro ao 22 de novembro de 2023
Número de plazas: 30
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para más información:

Email: escola.xuventude@xunta.gal

Teléfonos: 881999189 e 981544840