Módulo 1. Historia do voluntariado ambiental. Marco legal. Persoa voluntaria e Entidades de acción voluntaria.
1.1 Historia do voluntariado ambiental
1.2 Marco legal do voluntariado
1.3 Persoa voluntaria e Entidades de Acción Voluntaria

Módulo 2. Xestión de proxectos de voluntariado ambiental nos espazos naturais protexidos
2.1 Definición dos espazos naturais protexidos de Galicia. Ámbitos de actuación
2.2 Definición de Plan, Programa e Proxecto de voluntariado
2.3 Persoa coordinadora de voluntariado e xestión e traballo en equipo
2.4 Exercicio: deseñar un proxecto de voluntariado ambiental por parte do alumnado

Módulo 3. Entidades e actividades de voluntariado ambiental desenvolvidas nos espazos naturais protexidos de Galicia
3.1 Prevención de incendios forestais
3.2 Eliminación de especies exóticas invasoras
3.3 Voluntariado en ríos e praias
3.4 Restauración de hábitats
3.5 Recuperación de fauna
3.6 Custodia do territorio
3.7 Educación ambiental
3.8 Saída a campo para a identificación de posibles accións voluntarias ambientais

Módulo 4. Igualdade no voluntariado ambiental
4.1 Conceptos básicos en igualdade e xénero
4.2 Marco normativo de igualdade no voluntariado ambiental
4.3 Perspectiva de xénero na xestión de voluntariado ambiental
4.4 Protocolo de actuación ante o acoso sexual
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Inclúe aloxamento e manutención
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Albergue Allariz (Ourense)
Datas de realización: 2 e 3 de decembro de 2023 (inclúe aloxamento e manutención) en horario de De 09:00h a 14:00h e de 16:00h a 21:00 horas
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800Módulo 1. Historia do voluntariado ambiental. Marco legal. Persoa voluntaria e Entidades de acción voluntaria.
1.1 Historia do voluntariado ambiental
1.2 Marco legal do voluntariado
1.3 Persoa voluntaria e Entidades de Acción Voluntaria

Módulo 2. Xestión de proxectos de voluntariado ambiental nos espazos naturais protexidos
2.1 Definición dos espazos naturais protexidos de Galicia. Ámbitos de actuación
2.2 Definición de Plan, Programa e Proxecto de voluntariado
2.3 Persoa coordinadora de voluntariado e xestión e traballo en equipo
2.4 Exercicio: deseñar un proxecto de voluntariado ambiental por parte do alumnado

Módulo 3. Entidades e actividades de voluntariado ambiental desenvolvidas nos espazos naturais protexidos de Galicia
3.1 Prevención de incendios forestais
3.2 Eliminación de especies exóticas invasoras
3.3 Voluntariado en ríos e praias
3.4 Restauración de hábitats
3.5 Recuperación de fauna
3.6 Custodia do territorio
3.7 Educación ambiental
3.8 Saída a campo para a identificación de posibles accións voluntarias ambientais

Módulo 4. Igualdade no voluntariado ambiental
4.1 Conceptos básicos en igualdade e xénero
4.2 Marco normativo de igualdade no voluntariado ambiental
4.3 Perspectiva de xénero na xestión de voluntariado ambiental
4.4 Protocolo de actuación ante o acoso sexual
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Inclúe aloxamento e manutención
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Albergue Xuvenil “A Devesa”, Ribadeo (Lugo)
Datas de realización: 25 e 26 de novembro de 2023 (inclúe aloxamento e manutención) en horario de De 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00 horas
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800Módulo 1. Historia do voluntariado ambiental. Marco legal. Persoa voluntaria e Entidades de acción voluntaria.
1.1 Historia do voluntariado ambiental
1.2 Marco legal do voluntariado
1.3 Persoa voluntaria e Entidades de Acción Voluntaria

Módulo 2. Xestión de proxectos de voluntariado ambiental nos espazos naturais protexidos
2.1 Definición dos espazos naturais protexidos de Galicia. Ámbitos de actuación
2.2 Definición de Plan, Programa e Proxecto de voluntariado
2.3 Persoa coordinadora de voluntariado e xestión e traballo en equipo
2.4 Exercicio: deseñar un proxecto de voluntariado ambiental por parte do alumnado

Módulo 3. Entidades e actividades de voluntariado ambiental desenvolvidas nos espazos naturais protexidos de Galicia
3.1 Prevención de incendios forestais
3.2 Eliminación de especies exóticas invasoras
3.3 Voluntariado en ríos e praias
3.4 Restauración de hábitats
3.5 Recuperación de fauna
3.6 Custodia do territorio
3.7 Educación ambiental
3.8 Saída a campo para a identificación de posibles accións voluntarias ambientais

Módulo 4. Igualdade no voluntariado ambiental
4.1 Conceptos básicos en igualdade e xénero
4.2 Marco normativo de igualdade no voluntariado ambiental
4.3 Perspectiva de xénero na xestión de voluntariado ambiental
4.4 Protocolo de actuación ante o acoso sexual
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Inclúe aloxamento e manutención
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Albergue Xuvenil As Sinas Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Datas de realización: 18 e 19 de novembro (inclúe aloxamento e manutención) en horario de 09:00 a 14:00h e de 16:00 a 21:00h
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800Módulo 1. Historia do voluntariado ambiental. Marco legal. Persoa voluntaria e Entidades de acción voluntaria.
1.1 Historia do voluntariado ambiental
1.2 Marco legal do voluntariado
1.3 Persoa voluntaria e Entidades de Acción Voluntaria

Módulo 2. Xestión de proxectos de voluntariado ambiental nos espazos naturais protexidos
2.1 Definición dos espazos naturais protexidos de Galicia. Ámbitos de actuación
2.2 Definición de Plan, Programa e Proxecto de voluntariado
2.3 Persoa coordinadora de voluntariado e xestión e traballo en equipo
2.4 Exercicio: deseñar un proxecto de voluntariado ambiental por parte do alumnado

Módulo 3. Entidades e actividades de voluntariado ambiental desenvolvidas nos espazos naturais protexidos de Galicia
3.1 Prevención de incendios forestais
3.2 Eliminación de especies exóticas invasoras
3.3 Voluntariado en ríos e praias
3.4 Restauración de hábitats
3.5 Recuperación de fauna
3.6 Custodia do territorio
3.7 Educación ambiental
3.8 Saída a campo para a identificación de posibles accións voluntarias ambientais

Módulo 4. Igualdade no voluntariado ambiental
4.1 Conceptos básicos en igualdade e xénero
4.2 Marco normativo de igualdade no voluntariado ambiental
4.3 Perspectiva de xénero na xestión de voluntariado ambiental
4.4 Protocolo de actuación ante o acoso sexual
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Inclúe aloxamento e manutención
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Albergue Xuvenil “Marina Española” Bergondo (A Coruña)
Datas de realización: 4 e 5 de novembro de 2023 en horario de 09:00 a 14:00 e de 16:00 a 21:00h
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800MÓDULO 1:
• Saudar e responder saúdos
• Presentarse aos demáis
• Preguntar como se atopa alguén
• Rematar unha conversa e despedirse
• Usar o signo persoal
• Pedir unha aclaración cando non se entende algo.
• Deletrear o alfabeto dactilolóxico
• Usar os pronomes persoais
• Signar os números do un ao trinta.

MÓDULO 2:

• Signar sobre a familia
• Describir a casa
• Signar o que se está a facer
• Signar as cores
• Chamar a atención dunha persoa xorda
• Solicitar unha aclaración cando non entende algo.
• Preguntar

MÓDULO 3:
• Signar sobre o traballo
• Signar sobre os estudos
• Signar o que se está a facer
• Agradecer e felicitar
• Coñecer o concepto e a diversidade das persoas xordas
• Usar a negación

MÓDULO 4:
• Protección persoal
• Sintomas
• Coronavirus e epidemias
• Hospital e médicos 
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que os ofertados en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 30
Lugar de realización: Centro Coordinador de Información Xuvenil (Santiago de Compostela)
Datas de realización: 5, 9 e 26 de outubro, 2, 9, 16 e 23 de novembro e 7, 14 e 21 de decembro en horario de 16:30 a 19:30 horas
Número de prazas: 15
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800


1. INTRODUCCIÓN. A FIGURA DA PERSOA VOLUNTARIA E DAS PERSOAS PROFESIONAIS NO CONTEXTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO

2. CONCEPTOS BÁSICOS EN IGUALDADE E XÉNERO
a. Sexo vs. xénero. É o xénero unha construción social?
b. O home hexemónico como elemento central de todas as sociedades.
c. Como afecta na saúde física e psicolóxica das mulleres os roles de xénero?
d. Porque é importante coñecer a historia das mulleres e o significado do feminismo. Concepto da interseccionalidade.

3. ORIXES DA VIOLENCIA DE XÉNERO
a. Introducción, conceptos e pinceladas lexislativas (convenio de Estambul).
b. Sociedade, cultura e violencia machista (incluir micromachismo, neomachismos e institucións patriarcais).
c. En verdade, “sen ti non son nada”? Falemos do amor romántico.
d. Tipos de violencia e formas de violencia específicas en mulleres. Figura do agresor.
e. Porque unha muller mantense nunha relación violenta? Estratexias para facerse co control. O ciclo da violencia.
f. Mitos e erros na concepción da violencia machista.

4. RECURSOS EXISTENTES. PREVENCIÓN E AFRONTAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO. BOAS PRÁCTICAS
a. EDUCATIVOS, a única ferramenta para previr a violencia machista
i. Formas de violencia nos contextos educativos
ii. Diversidade humana: discapacidade, orientación sexual, etc. Interseccionalidade.
iii. Coeducación?
- Pedagoxía feminista
- Educación sexual nos diferentes contextos educativos
iv. Ferramentas educativas para a igualdade
- Estratexias de equipo de traballo
- Linguaxe inclusiva
- Xogos e dinámicas non sexistas
b. SOCIAIS
c. BOAS PRÁCTICAS.
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que os ofertados en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Centro Coordinador de Información Xuvenil de Santiago de Compostela
Datas de realización: Do 27 de novembro ao 1 de decembro de 2023 de 16:30h a 20:30h
Número de prazas: 25
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800