1. INTRODUCCIÓN. A FIGURA DA PERSOA VOLUNTARIA E DAS PERSOAS PROFESIONAIS NO CONTEXTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO

2. CONCEPTOS BÁSICOS EN IGUALDADE E XÉNERO
a. Sexo vs. xénero. É o xénero unha construción social?
b. O home hexemónico como elemento central de todas as sociedades.
c. Como afecta na saúde física e psicolóxica das mulleres os roles de xénero?
d. Porque é importante coñecer a historia das mulleres e o significado do feminismo. Concepto da interseccionalidade.

3. ORIXES DA VIOLENCIA DE XÉNERO
a. Introducción, conceptos e pinceladas lexislativas (convenio de Estambul).
b. Sociedade, cultura e violencia machista (incluir micromachismo, neomachismos e institucións patriarcais).
c. En verdade, “sen ti non son nada”? Falemos do amor romántico.
d. Tipos de violencia e formas de violencia específicas en mulleres. Figura do agresor.
e. Porque unha muller mantense nunha relación violenta? Estratexias para facerse co control. O ciclo da violencia.
f. Mitos e erros na concepción da violencia machista.

4. RECURSOS EXISTENTES. PREVENCIÓN E AFRONTAMENTO DA VIOLENCIA DE XÉNERO. BOAS PRÁCTICAS
a. EDUCATIVOS, a única ferramenta para previr a violencia machista
i. Formas de violencia nos contextos educativos
ii. Diversidade humana: discapacidade, orientación sexual, etc. Interseccionalidade.
iii. Coeducación?
- Pedagoxía feminista
- Educación sexual nos diferentes contextos educativos
iv. Ferramentas educativas para a igualdade
- Estratexias de equipo de traballo
- Linguaxe inclusiva
- Xogos e dinámicas non sexistas
b. SOCIAIS
c. BOAS PRÁCTICAS.
Personas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia e profesionais do ocido educativo e do tempo libre e persoal técnico que traballa coa mocidade
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que os realizados en edicións anteriores, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 20
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de voluntariadogalego.org
Datas de realización: Do 9 de outubro ao 9 de novembro de 2023
Número de prazas: 100
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800