MÓDULO 1:
• Saudar e responder saúdos
• Presentarse aos demáis
• Preguntar como se atopa alguén
• Rematar unha conversa e despedirse
• Usar o signo persoal
• Pedir unha aclaración cando non se entende algo.
• Deletrear o alfabeto dactilolóxico
• Usar os pronomes persoais
• Signar os números do un ao trinta.

MÓDULO 2:

• Signar sobre a familia
• Describir a casa
• Signar o que se está a facer
• Signar as cores
• Chamar a atención dunha persoa xorda
• Solicitar unha aclaración cando non entende algo.
• Preguntar

MÓDULO 3:
• Signar sobre o traballo
• Signar sobre os estudos
• Signar o que se está a facer
• Agradecer e felicitar
• Coñecer o concepto e a diversidade das persoas xordas
• Usar a negación

MÓDULO 4:
• Protección persoal
• Sintomas
• Coronavirus e epidemias
• Hospital e médicos 
Persoas Destinatarias: Preferentemente persoal técnico e persoas voluntarias das entidades inscritas no Rexistro de Acción Voluntaria de Galicia
Especificación puntual: Os contidos deste curso son os mesmos que o dos cursos desta temática ofertados nos anteriores anos, polo que pregamos que todas aquelas persoas que aprobaran ditos cursos se absteñan de solicitar praza nesta edición
Número de edicións: 1
Horas: 30
Lugar de realización: Plataforma de teleformación de FAXPG
Datas de realización: Do 21 de novembro ao 21 de decembro 2023
Número de prazas: 30
Período de matriculación: Do 11 de setembro ata cubrir as prazas ofertadas.
Para máis información:

Mail: voluntariado@xunta.gal

Teléfono: 900 400 800